III Mistrzostwa Polskiej Ligi Western i Rodeo
Wrocław Partynice
foto.Marek Zając
Autorem zdjęć jest Marek Zając
www.zajac.pl
Odbitki zdjęć (wszystkie formaty) można zamówić u autora
pisząc na adres: marekzajac@host.com.pl