Polskie Stowarzyszenie Western Riding
- informacja archiwalna -


Polskie Stowarzyszenie Western Riding (PSWR) , początkowo jako Małopolskie Stowarzyszenie Western Riding, zostało powołane z inicjatywy Aleksandra Jarmuły, Wojciecha Adamczyka i kilkunastu zainteresowanych osób w listopadzie 1998 roku. Nasze stowarzyszenie zrzesza w dniu dzisiejszym ponad 50 osób zajmujących się różnymi aspektami jazdy konnej w stylu western. Głównym celem Stowarzyszenia jest szerzenie i promowanie stylu western na terenie Polski poprzez organizację kursów, imprez, zawodów, rajdów jak również aktywne uczestnictwo w wydarzeniach jeździeckich na terenie całego kraju. Ściśle współpracujemy z Polskim Związkiem Jeździeckim i Polską Ligą Western i Rodeo. Z inicjatywy PSWR powstała osobna komisja western przy PZJ, dzięki czemu zapoczątkowano cykl szkoleń oraz imprez o charakterze sportowym (min. odbyło się kilka szkoleń dla zawodników z udziałem trenerów z Austrii i Finlandii, oraz kurs sędziowski poprowadzony przez sędziów czeskich i polskich). PSWR, dzięki owocnej współpracy z Polską Agencja Rozwoju Turystyki pomaga promować polskie ośrodki jeździeckie zajmujące się stylem western. PSWR uczestniczy również w popularyzacji turystyki jeździeckiej. Wspólnie z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK organizuje rajdy konne i staże dla Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej. W stały kalendarz imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez PSWR weszły już: co roku w maju Festiwal Western współorganizowany z WRTC Furioso w Starych Żukowicach, małopolskie eliminacje do Mistrzostw Polskiej Ligi i Rodeo, pokazy jazdy w stylu western podczas takich imprez jak: Hippica Varsowia, Mistrzostwa Polski Środowisk Twórczych w Zakrzowie itp.

Czego możesz oczekiwać będąc członkiem naszego stowarzyszenia:
Przede wszystkim staramy się rzetelnie informować, w postaci komunikatów pocztowych lub przez internet, o organizowanych imprezach i kursach. Organizujemy też dla członków stowarzyszenia kursy, dzięki którym możesz udoskonalić swoje umiejętności jazdy konnej w stylu western, pogłębić wiedzę teoretyczną, imprezy stowarzyszenia min. Hubertus, Bal Noworoczny, spotkania okolicznościowe, na których zawsze spotkasz fascynatów stylu western, porozmawiasz, posłuchasz muzyki country.

Czego oczekuje od ciebie stowarzyszenie:
Podczas organizacji imprez zawsze potrzebny jest ktoś rzetelny do pomocy. Członkowie stowarzyszenia pracują społecznie, każdy w miarę swoich możliwości. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe koncepcje i pomysły związane z promocją stylu western w Polsce.

Siedziba stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Western Riding
33-151 Nowa Jastrząbka
Stare Żukowice 1
Tel: ~14-678-68-15
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pllubapalka@dta.com.pl

Aktualny Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Western Riding:

Prezes: Aleksander Jarmuła
Wice Prezes: Andrzej Pałka
Członek Zarządu: Katarzyna Roleska
Skarbnik: Ryszard Boroń
Sekretarz: Anna Korfel
Strona główna


WesternSport.pl mail: michal@westernsport.pl