BEZPIECZNA PRACA PODKUWACZA - fragment

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie
jako smakujesz aż się zepsujesz.

    V. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA.
Praca podkuwacza związana jest z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zbyt szybko nie nastąpiło „wypalenie zawodowe", powinien on odpowiednio dbać 0 zdrowie i zapobiegać wszelkim sytuacjom zagrażającym jego życiu. W interesie każdego pracownika jest poddawanie się okresowym badaniom profilaktycznym i szczepieniom. Szczególnie przeciw tężcowi i innym chorobom, które mogą wykluczyć z pracy ze zwierzętami.

Profilaktyka zdrowotna podkuwacza powinna obejmować:

1. Dbanie o własny rozwój psychiczny:

• stosować techniki relaksacyjne,
• uczyć się prawidłowego oddechu,
• potrafić zlokalizować źródło stresu i w miarę możliwości minimalizować jego oddziaływanie,
• wyciszać się (głośne zachowanie jest oznaką starchu),
odpoczywać,Strona 1  Strona 8  Strona 12 

Strona główna