BEZPIECZNA PRACA PODKUWACZA - fragment

    6. Czynniki psychofizyczne - można podzielić na obciążenia fizyczne i psychiczne:
- praca podkuwacza wymaga sporego obciążenia rąk (dźwiganie, podnoszenie, wbijanie, wyciąganie, uderzanie itp.) i nóg (wymuszona pozycja ciała, długotrwałe stanie), dlatego zaleca się racjonalne odpoczywanie po pracy (nogi do góry), częste przerwy podczas pracy oraz dbanie o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania czynności związanych z pracą. - dużym obciążeniem psychicznym jest praca z nieprzyzwyczajonymi do kucia końmi; tu należy przede wszystkim zachować spokój i rozwagę. Dobrze by było mieć w trudniejszych przypadkach pomocników.
- STRES może wywołać nie tylko praca z „niewychowanymi" zwierzętami ale też kontakt z ludźmi (właściciele koni, hodowcy, pomocnicy). Aby pokonać stresogenne sytuacje, dobrze jest „wyrobić" w sobie indywidualne mechanizmy obronne, np. trzy głębokie oddechy, liczenie do dziesięciu, afirmacje itp.
Strona 1  Strona 8  Strona 12 

Strona główna