Bez cenzury
Walne Zgromadzenie PSWR

Stare Żukowice 2004Galeria 1  Galeria 2  Galeria 3  Galeria 4 Galeria 5

Autorem zdjęć jest Marek Zając
Odbitki zdjęć (wszystkie formaty) można zamówić u autora
pisząc na adres: marekzajac@host.com.pl