American Paint Horse – Breeding Stock
Konie dzisiejszej rasy AQH i APH powstały z krzyżówki koni hiszpańskich , angielskich (pełnej krwi), koni indjańskich , mustangów , cow horse (pracujących przy krowach). Do roku 1940 nie zwracano uwagi na umaszczenie i ich nie rejestrowano , nazywano je Steel Dusts , Billy Horses , Duster, Quarter Milers, Short Horses. W roku 1940 powstał związek AQHA. Związek ten, nie wiadomo do dzisiaj dlaczego, nie rejestrował koni srokatych .

Konie, gdzie klacz była jednokolorowa (QH) i ogier jednokolorowy (QH), źrebak srokaty nazywany jest Cropouts. Hodowcy widząc że dobry materiał hodowlany przepada , sami w 1961 r założyli związek American Panit Quarter Horse Association (APQHA).
Z doświadczenia już wiedząc , że przy krzyżówce dwóch paintów , może powstać koń jednokolorowy postanowili od razu je rejestrować pod nazwa Breeding Stock . W roku 1962 r powstał nowy związek pod nazwą American Paint Stock Horse Association (APSHA).
Związek APQHA i APSHA miały te same cele , dlatego też w 1965r połączyły się i powstał nowy związek , dzisiejszy American Paint Horse Association . Paint breeding stock jak widać jest już rejestrowany do księgi hodowlanej od 1961r. Jeżeli nie miał by dużej wartości hodowlanej nie był by rejestrowany przez APHA. APHA mógł też tak postąpić jak AQHA i od początku istnienia związku wykluczyć konia jednokolorowego . Do wartości hodowlanej należy nie tylko umaszczenie konia , ale przede wszystkim jego budowa i charakter.. O tym mówią nam też dyscypliny jakie są uprawiane Reining , Trail , Pleasure, Cutting,Barrel Race, Pole Bending , Shovt Race. Quarter , Paint , Cropouts , Breeding Stock to jest jedna rasa. Tak jak we wszystkich innych rasach do hodowli brane są najlepsze ogiery i klacze. Ogiery nie nadające się do hodowli są kastrowane ( tzn wałach) i ujeżdżone do którejś z dyscyplin wymienionych wyżej ( nie znaczy to jednak że wałachy są mało wartościowymi końmi) . Do dzisiaj jest zarejestrowane przeszło 650 tys. Paintów , z tego 30 % to są Breedeing Stock.
W zawodach organizowanych przez APHA mogą brać udział Painty ( breeding stock),a zależy to tylko od ilości zameldowanych zawodników . Mogą też brać udział w zawodach organizowanych przez EWU- Westernreiter Union, NCHA-National Cutting Horse Association, NRHA- National Reining Horse Association i we wszystkich innych otwartych zawodach.

Grażyna Dorsch
Katarzyna RoleskaStrona główna